Day

十二月 7, 2016

加強管治 引領機構發展

國際培幼會(香港)董事局主席韋安祖先生榮獲香港董事學會頒發2016年「傑出董事獎」,以表彰其在機構管治方面卓越的領導才能,引領機構發展不遺餘力。